Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου 2011 Εμφανίσεις: 4273
Εκτύπωση

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελετών Ενεργειακής απόδοσης Κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνες με τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων με συνεργάτη μελετητή (απαιτείται η συνυπογραφή).

energy-house

Από την επίσημη σελίδα του ΤΕΕ

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελούσε υποχρέωση της χώρας τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, να αποκτήσει αποτελεσματική διαχείριση της απαιτούμενης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοιχεία ενός κτηρίου προστίθεται και η μέριμνα έτσι ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών στους διαμένοντες σε αυτό.

 
 
Οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την Αριθ. οικ. 17178/ΦΕΚ Β 1387-2010 Απόφαση και τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή ως εξής:
 
 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017

Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017

Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010

Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών

ΦΕΚ Β' 2945/23-10-2014

Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017

Οδηγίες και έντυπα εκθέσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε Κτήρια

ΦΕΚ Β' 4003/17-11-2017

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ


Εδώ θα βρείτε το λογισμικό La-kenak το οποίο περιέχει πλήθος δεδομένων των παραπάνω ΤΟΤΕΕ πινακοποιημένο:

La Kenak v5.0

Εδώ θα βρείτε το λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ το οποίο παρέχεται από το ΤΕΕ και είναι υποχρεωτικό για την ενεργειακή κατάταξη:

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ