Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Διαχείριση απορριμμάτων
Δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2010 Εμφανίσεις: 3948
Εκτύπωση

blog post asa

Ορισμοί Ελαστικών Αποβλήτων

Τα παλαιά ελαστικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

• ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων
• ελαστικά ημιφορτηγών – φορτηγών
• ελαστικά αγροτικών οχημάτων
• ελαστικά μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων
• ελαστικά βιομηχανικών και χωματουργικών οχημάτων

O κύκλος ζωής των ελαστικών ποικίλλει από 35.000-40.000 km για τα επιβατικά αυτοκίνητα, από 60.000-70.000 km για τα ημιφορτηγά και από180.000-200.000 km για τα φορτηγά βαριάς κατασκευής. Τα ελαστικά ταξινομούνται με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων στην ίδια κύρια κατηγορία με τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (Κωδικός 16 01 ) και πιο συγκεκριμένα έχουν τον κωδικό 16 01 03.

Σύσταση Ελαστικών Αποβλήτων

Σον Πίνακα 1 απεικονίζεται η μέση σύσταση των ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ε.Ε.

Υλικό

Επιβατικά

Φορτηγά

Φυσικό ή συνθετικό καουτσούκ

47%

45%

Άνθρακας

21,5%

22%

Μέταλλα

16,5%

25%

Υφάσματα

5,5%

-

Οξείδιο ψευδαργύρου

1%

2%

θείο

1%

1%

Πρόσθετα

7,5%

5%

Πηγή: End-of-Life Tyre Management:Storage Options, final report for the Ministry of Environment of New Zealand, July 2004, p 10

Επεξεργασία Ελαστικών Αποβλήτων

Οι κυριότερες μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών είναι η παραγωγή τρίμματος για ανακύκλωση μέσω μηχανικής ή κρυογεννούς κοκκοποίησης, η ενεργειακή ή θερμική αξιοποίηση μέσω συναποτέφρωσης σε τσιμεντοβιομηχανίες και η επαναχρησιμοποίηση (αναγόμωση, εμπόριο μεταχειρισμένων). Η ενεργειακή αξιοποίηση είναι εύκολα παρεξηγήσιμη διαδικασία, γιατί ο μοναδικός τρόπος πραγματοποίησής της στην Ελλάδα είναι η θερμική καύση για την παραγωγή τσιμέντου και οι συνειρμοί από την καύση ελαστικών είναι μάλλον δυσάρεστοι, αφού απελευθερώνεται βενζόλιο και άλλες τοξικές ουσίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται στην παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου, οι οξειδωτικές συνθήκες, οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των καυσαερίων, οι μεγάλες απαιτήσεις θερμικής ενέργειας καθώς και η γεωγραφική διασπορά των μονάδων της τσιμεντοβιομηχανίας και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται με την Οδηγία Ε.Ε 2000/75, καθιστούν την συναποτέφρωση επιλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία μία οικονομική και περιβαλλοντικά ασφαλή εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της διάθεσης αποβλήτων. 

Για την ανακύκλωση του ελαστικού είναι απαραίτητος ο τεμαχισμός του. Υπάρχουν 2 μέθοδοι κοκκοποίησης του παλαιού ελαστικού, η μηχανική κοκκοποίηση και η κρυογενής κοκκοποίηση. Η µηχανική ή « περιβάλλοντος » επεξεργασία των ελαστικών ονοµάζεται έτσι διότι πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος – ή κοντά σε αυτές – σε αντίθεση µε τη κρυογονική όπου η επεξεργασία πραγµατοποιείται σε συνθήκες ψύξης (-80 οC έως 120 οC).

Η επιλογή της μεθόδου επεξεργασίας εξαρτάται από τα επιθυμητά προϊόντα και τις τιμές πώλησης αυτών. Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν απεικονίζονται τα προϊόντα που παράγονται κατά την επεξεργασία των πλαστικών και οι πιθανές χρήσεις αυτών. 

Πίνακας 1. Χρήσεις των τελικών προϊόντων της ανακύκλωσης των ελαστικών

 elastika2

elastika3

Στη μηχανική κοκκοποίηση μια σειρά τεμαχιστών (shredder) κόβουν το λάστιχο σε μικρά και μικρότερα κομμάτια, και ακολούθως ο κοκκοποιητής (granulator) μειώνει περισσότερο την τάξη μεγέθους των προϊόντων. Στην έξοδο του κοκκοποιητή τοποθετούνται μαγνητικοί διαχωριστές και κόσκινα για την απομάκρυνση του ατσαλιού και των λοιπών μετάλλων του ελαστικού αλλά και του λινού. Τα μέταλλα πωλούνται στη Χαλυβουργική και το λινό στην ασβεστοποιία αντικαθιστώντας το πετρέλαιο καύσης. Ανάλογα με το μέγεθος των προϊόντων επεξεργασίας αυτά διακρίνονται σε:

-Τα τεμάχια ελαστικού (μέγεθος τεμαχίων : 40 - 300mm)
-Τα chips ελαστικού (μέγεθος: 10mm - 50mm) και -Το τρίμμα ελαστικού (μέγεθος τρίμματος: 1mm - 10 mm)
-Tην πούδρα ελαστικού (μέγεθος κόκκων: 0mm - 1mm) 

Η ανακύκλωση των ελαστικών έχει εξελιχθεί σε εµπορικά βιώσιµη βιοµηχανία. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε υπάρχει τουλάχιστον ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και παράγονται ετησίως περίπου 652.000 τόνοι υλικών από ανακύκλωση (κόκκοι, πούδρα, chips) .Από το 1992 έως 2003 η ποσότητα ελαστικών που οδηγήθηκε σε ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 600% και πιο συγκεκριμένα από 109.000 τόνους έφτασε σε 652.000 τόνους. .Επιπροσθέτως παρατηρείται µία συνεχής καθοδική πορεία των διατιθέµενων ελαστικών αυτοκινήτων σε ΧΥΤΑ, πρακτική που ενισχύεται από την απαγόρευση της διάθεσης των ελαστικών από την οδηγία 99/31 για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. (Απαγορεύτηκε το 2003 η διάθεση των ελαστικών και από το 2006 η διάθεση και των τεμαχισμένων ελαστικών) Πηγή

Δ.Κανακόπουλος, Advensol, HELECO 05, TEE, 3-6 Φεβρουαρίου 2005

Πλαίσιο Διαχείρισης Ελαστικών Αποβλήτων

Σύμφωνα με τo N2939/01 και το ΠΔ 109/04 οι παραγωγοί ελαστικών υποχρεούνται να οργανώσουν οι ίδιοι ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης των ελαστικών. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες μεταχειρισμένων ελαστικών υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Όσον αφορά στους ποσοτικούς στόχους που θέτει το Π.Δ. μέχρι τις 31/7/2006, η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 65% των αποσυρόμενων ελαστικών και το αντίστοιχο ποσοστό ανακύκλωσης να φτάνει το 10%.

Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών ECOELASTICA

Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών “ECOELASTICA A.E.” ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1-11-2004 εξυπηρετώντας τους Νομούς Βοιωτίας και Φθιώτιδας. Σήμερα το σύστημα έχει επεκταθεί καλύπτοντας τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αχαίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θες/νίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κεφαλονιάς, Λακωνίας, Λάριας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χανίων, Χαλκιδικής και Χίου. Η διαχείριση ξεκινάει με τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα βουλκανιζατέρ, τις μονάδες τεμαχισμού-αποσυναρμολόγησης ΟΤΚΖ, τα συνεργεία και τα αναγομωτήρια. Οι χρηματικές εισφορές που ισχύουν από 01/02/2005 είναι οι εξής:

•Α κατηγορία (ΙΧ): 0,45€/τεμάχιο 
•Β κατηγορία (Φορτηγά): 2,80€/ τεμάχιο

Σημειώνεται πως ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά. Επιπροσθέτως η μέση εισφορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 2€ και 7€ για ελαστικά κατηγορίας Α και Β αντίστοιχα. 

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2005 - Δεκεμβρίου 2005 η Ecoelastika διαχειρίστηκε συνολικά 24.869 τόνους μεταχειρισμένων ελαστικών εκ των οποίων το 56 % ανακυκλώθηκε και 21 % αξιοποιήθηκε ενεργειακά στην τσιμεντοβιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα τα συλλεγόμενα ελαστικά οδηγήθηκαν σε μονάδες μηχανικής κοκκοποίησης και κατόπιν επεξεργασίας ώστε τα παραγόμενο τρίμα να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο για την κατασκευή τεχνητού χλοοτάπητα σε γήπεδα 5Χ5 στα μαλακά πλακάκια στις παιδικές χαρές και στο τερέν του στίβου, στις λεωφορειολωρίδες. Σημειώνεται πως σε άλλες χώρες ο κόκκος του ανακυκλωμένου ελαστικού χρησιμοποιείται στον τομέα των κατασκευών λόγω των θερμομονωτικών και αντισεισμικών ιδιοτήτων του, στην κατασκευή οδοστρωμάτων λόγω των αντιολισθητικών ιδιοτήτων που έχει όσο και στην κατασκευή παραπετασμάτων στις λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, ως ηχομονωτικό στις ράγες του τραμ, στα σαμαράκια των δρόμων, στο διάδρομο των ιπποδρομίων κ.α. 

Στο διάστημα λειτουργίας του το σύστημα έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των σημείων συλλογή φτάνοντας τα 1569 σημεία (Απρίλιο 2006) και καλύπτοντας πλέον το 90% της χώρας μια και ο εκτιμώμενος αριθμός για την 100% κάλυψη αγγίζει τα 2050 σημεία συλλογής. Η εκτιμώμενη ποσότητα αποσυρόμενων ελαστικών για το 2005 ήταν σύμφωνα με το σύστημα 45.670 tn. Πρόσθετες πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://www.ecoelastika.gr. Ενώ επιπλέον στοιχεία για την υφιστάμενη διαχείριση των ελαστικών στην Ελλάδα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης http://www.minenv.gr/anakyklosi.

Βιβλιογραφία

Στην ιστοσελίδα του RMA (Rumber Manufacturers Association) θα βρείτε χρήσιμες εκθέσεις για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά. περισσότερα

Τον Ιούλιο του 2004 δημοσιεύτηκε έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ν. Ζηλανδίας για τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών. περισσότερα

Στην ιστοσελίδα της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα βρείτε F.A.Q. σχετικά με την ανακύκλωση των ελαστικών.περισσότερα

Δείτε εδώ την έκθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αυστραλίας με τίτλο “Economics of tyre recycling, July 2004”

Πρόσθετες πληροφορίες για τη διαχείριση των ελαστικών θα βρείτε στην έκθεση με τίτλο «Technical Guidelines on the Identification and Management of used tyres”, Basel Convention. περισσότερα

ΠΗΓΗ:ΕΕΔΣΑ

{jgototop}{/jgototop}

| + - | RTL - LTR

icons8-facebook-100 

Βρείτε μας στο Facebook

icons8-home-address-150

Nafplio Tour

icons8-benzene-ring-100-3

Texnikonaf.gr

icons8-recycle-100

ΕΕΔΣΑ

icons8-youtube-100

Youtube Channel

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.