Άρθρα

Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Εργαλεία
Δημοσιεύτηκε στις 26 Μαΐου 2015 Εμφανίσεις: 1890
Εκτύπωση

Η προσπάθεια αποτύπωσης της πόλης του Ναυπλίου ως προς τις χρήσεις και τις δραστηριότητες μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε πως άλλαξε ο χαρακτήρας της πόλης του Ναυπλίου σε βάθος χρόνου αλλά και να κάνουμε εκτιμήσεις και σχέδια για το μέλλον.

map-icon

Ξεκινώντας

Η χαρτογράφηση αυτή μπορεί να γίνει σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, ιδιοκτησίας ή καταστήματος ανάλογα με το πόσο αναλυτική θέλει κανείς να είναι αυτή η αποτύπωση.

Τα εργαλεία για αυτή την ανάλυση βρίσκονται ελεύθερα στο διαδίκτυο (ελεύθερο λογισμικό qgis). Στα υπόβαθρα (χάρτες) μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ελεύθερες υπηρεσίες του κτηματολογίου ή ακόμα και στατικούς χάρτες της πόλης ή ακόμα και εικόνες τραβηγμένες σε γωνία 45ο (από το ρολόι!), ενώ τα δεδομένα (πχ οικοδομικά τετράγωνα) μπορεί κανείς να τα αναπαράγει (με σχετική ακρίβεια) από τα διάφορα στοιχεία που δίνονται κατά καιρούς (διαβουλεύσεις, μελέτες, χάρτες, ελεύθερα διανυσματικά δεδομένα, νομοθετικό πλαίσιο).

Αναλύοντας

Αν φανταστούμε τα οικοδομικά τετράγωνα σαν ένα υπολογιστικό φύλλο αυτό θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή:

α/α Τομέας ΟΤ Χρήση 2015 1η χρήση Έτος 1ης χρήσης Παρατηρήσεις (προηγούυμενες άδειες, κλπ) Επιτρεπόμενες χρήσεις

Η προσθήκη των χρήσεων, τουλάχιστον στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, αφορά τη συμπλήρωση της σημερινής χρήσης στην 4η στήλη με βάση προεπιλεγμένες χρήσεις όπως κατοικία, εκπαίδευση, υπηρεσίες, μουσεία, καταστήματα (αναλυτικά), κοινόχρηστοι χώροι κλπ. Ουσιατικά με μια πολύ απλή συμπλήρωση αυτής της στήλης για 120 γραμμές μπορούμε να έχουμε άμεσα "εικόνα" για το χαρακτήρα της παλιάς πόλης και να ακολουθήσουν αναλύσεις με το ελεύθερο qgis και ελεύθερα plugin (χρωματισμός με βάση τη χρήση και τον τομέα, heatmap με "κορεσμένες" περιοχές κ.α.)

 

Διαπιστώνοντας

Αυτή η αποτύπωση μπορεί δε να πραγματοποιηθεί όχι μόνο για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για τις δυνατότητες που έχει ο μελλοντικός επιχειρηματίας στην πόλη του Ναυπλίου με βάση το τι επιτρέπεται και τι όχι από την υφιστάμενη νομοθεσία σε συγκεκριμένες θέσεις, δρόμους, ΟΤ αλλά και ολόκληρες ζώνες (Α, Β κλπ).

Η παρακάτω εικόνα παρήχθη με το ελεύθερο λογισμικό qgis, με αποτύπωση των Ο.Τ. σε 1 layer στο οποίο προστέθηκαν οι παραπάνω στήλες, μορφοποιήθηκε χρωματικά με βάση τη ζώνη και το όνομα ενώ στην ετικέτα κάθε οικοδομικού τετραγώνου αποτυπώθηκαν κάποιες γνωστές χρήσεις όπως (σχολεία, υπηρεσίες, μουσεία, κοινόχρηστοι χώροι).

Με βάση αυτά καταλαβαίνουμε πόσο εύκολη είναι πλέον η διαδικασία εκτίμησης του χαρακτήρα της περιοχής σήμερα αλλά και μελλοντικά.

Όρεξη να υπάρχει...

οτ

Σύντομα με διαδραστικό χάρτη χρήσης οικ. τετραγώνων σε μορφή GIS και τα δεδομένα διαθέσιμα σε shapefile.

 

| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.