Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 27 Μαΐου 2016 Εμφανίσεις: 1155
Εκτύπωση

Καταθέτω την εμπειρία από την διαμονή σε μια περιοχή που παρουσιάζει ιδιαίτερο φυσικό κάλος αδιαμφησβήτητα αλλά θέλω να σταθώ σε ένα τεχνικό κομμάτι - άλλωστε το blog αυτό είναι τεχνικό κυρίως - το οποίο αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής του Τολού κυρίως ως προς τα στοιχεία του μεσοκλίματος* και του μικροκλίματος** της περιοχής.

Έτσι ενώ καθόμουν στο Τολό το βράδυ μιας Παρασκευής σκεφτόμουν γιατί έχουμε αυτή τη συνθήκη της θερμικής άνεσης στη διάρκεια μιας ημέρας που η θερμοκρασία έφτασε του 27 βαθμούς (28 Μαϊου 2016) ενώ αν ήμασταν σε μια αστική περιοχή πυκνοδομημένη πίνοντας καφέ δεν θα νιώθαμε την ίδια άνεση. Πολλά ερωτήματα γενιόνται και εγώ συνεχίζω και ασχολούμαι τεχνικά...

* Μεσοκλίμα είναι το κλίμα μικρών εκτάσεων γης με ιδιαίτερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη χωροθέτηση οικισμών.

** Μικροκλίμα είναι το κλίμα του αέριου στρώματως ανάμεσα στην επιφάνεια εδάφυς και του ύψους εκείνου από το οποίο ο χαρακτήρας της υποκείμενης επιφάνειας δεν μπορεί να επηρρεάασει το κλίμα της περιοχής. Χρησιμοποιείται κυρίως στο σχεδιασμό υπαίθριων χώρων, κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου κτιρίων.

 tolo

Χάρτης των φαινομένων στο Τολό Αργολίδας

 

Ο οικισμός του Τολού πλησίον της πόλης του Ναυπλίου (8χλμ περίπου) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη βιοκλιματικού σχεδιασμού κυρίως εξαιτίας του γεγονότος οτι βρίσκεται ενδιάμεσα 2 περιοχών. Της ορεινής βόρειότερα και της παραλιακής νοτιότερα.

Ως περιοχή παραλιακή παρουσιάζει 2 χαρακτηριστικά:

  1. Την ημέρα του καλοκαιριού δημιουργείται κίνηση αέρα από τη στεριά προς τη θάλασσα
  2. Το απόγευμα του καλοκαιριού αναπτύσεται θαλάσσια αύρα δηλαδή η αντίθετη κίνηση της κίνησης του αέρα από τη θάλασσα προς τη στεριά

Ως περιοχή ορεινή παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της απόγειου αύρας από την ορεινή περιοχή (σε μικρή έκταση):

Η απόγειος αύρα πνέει το βράδυ μέχρι περίπου την ανατολή του ηλίου με ένταση και ύψος μικρότερο της θαλάσσιας αύρας.

 tolo pros iria

Άποψη της θάλασσας τη νυχτερινή περίοδο, Περιφερειακός Τολού Αργολίδας

 

Από την άλλη κυρίως εξαιτίας του Νότιου προσανατολισμού της περιοχής οι περισσότερες κατασκευές έχουν την μεαγλύτερη πλευρά τους από Ανατολικά προς Δυτικά (Α-Δ) με στόχο την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας στο Νότιο προσανατολισμό. Οι Νότιες επιφάνειες γενικά δέχονται το χειμώνα την ηλιακή ακτινοβολία με μικρές γωνίες για περισσότερη ώρα (εκεί δηλαδή που χρειαζόμαστε σε μια κατασκευή το ηλιακό κέρδος για να γλιτώνουμε σε θέρμανση) ενώ το καλοκαίρι για λιγότερες ώρες με μεγάλες γωνίες (μεγαλύτερο ηλιακό ύψος).

 

Εξαιτίας του παραπάνω οι ανάγκες για θέρμανση το χειμώνα περιορίζονται αισθητά καθώς μεγάλο ποσοστό των κατασκευών δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία από τις "μακρύτερες" νότιες πλευρές τους (εκείνες που κοιτούν τη θάλασσα προς το Κρανίδι) κατά τη διάρκεια της μέρας, την κατακρατούν στο εσωτερικό μιας κατασκευής (άμεσα ηλιακά κέρδη) και αποτρέπουν τις απώλειες της εξαιτίας του χρόνου υστέρησης υλικών και της μεγάλης θερμοχωρητικότητάς τους. (αρκετές πέτρινες κατασκευες, αρκετές κατασκευές με μόνωση στο εξωτερικό). Έτσι ότι κερδίζεται ως άμεσο ηλιακό κέρδος στην διάρκεια της μέρας από τις πλευρές που "κοιτούν" προς τη θάλασσα αποδίδεται ακόμη και το βράδυ στις κατασκευές και μειώνονται οι δαπάνες σε θέρμανση τη νύχτα.

 

Αντίθετα το καλοκαίρι οι ανάγκες για ψύξη εμφανίζονται αρκετά μειωμένες σχετικά με άλλες περιοχές κυρίως εξαιτίας της αύρας από τον ορεινό όγκο αλλά και της θαλάσσιας αύρας. Μια κατασκευή ψύχεται ουσιαστικά τη νύχτα με τα 2 φαινόμενα και είτε αμόνωτη (εξαιτίας της θερμοχωρητικότητας ενός τοίχου με πάχος τουλάχιστον 25cm) είτε μονωμένο (εξαιτίας της θερμομονωτικής στρώσης) εμφανίζει μειωμένες ανάγκες σε ψύξη κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 

Μια επιπλέον παράμετρος είναι οι ισχυροί άνεμοι το καλοκαίρι δημιουργούν την αίσθηση της θερμικής άνεσης σε χαμηλότερες θερμοκρασίες έτσι οι χρήστες νιώθουν σχετική άνεση ακόμα και σε θερμοκρασίες 27-28οC σε μια κατασκευή το καλοκαίρι κυρίως εξαιτίας των ρευμάτων μειώνοντας επιπλέον τις ανάγκες για ψύξη.

 

Τέλος εξαιτίας της μορφολογίας (σε διαζώματα στον ορεινό όγκο) οι κατασκευές δεν σκιάζουν η μία την άλλη προς το Νότο με αποτέλεσμα ηλιοθερμικά συστήματα (ηλιακοί απλοί, επιλεκτικοί, κενού, Φ/Β κ.α.) να αποδίδουν τα μέγιστα χωρίς να περιορίζονται. Η περιοχή ανήκει στην Α κλιματική ζώνη με βάση τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. (η πιο ήπια ζώνη από τις 4).

 

Έτσι μια κατασκευή θερμομονωμένη (στη σκεπή, στο δώμα, στην τοιχοποιία) πέραν του ότι περιορίζει τις απώλειες (το οποίο συμβαίνει παντού) ιδιαίτερα στην περιοχή του Τολού :

  1. "κρατά" στο εσωτερικό ενός κτιρίου τα ηλιακά κέρδη το χειμώνα μειώνοντας το λογαριασμό της θέρμανσης και
  2. τα ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι είναι εμφανώς μικρότερα εξαιτίας της θαλάσσιας αύρας και της αύρας από τον ορεινό όγκο

 

Από την άλλη η εγκατάσταση ενός κτιρίου σε παραθαλάσσια περιοχή πέραν της οπτική αναβάθμισης μιας κατασκευής αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αυξημένης αλατότητας, αυξημένης υγρασίας στον αέρα (φαινόμενο δρόσου στα δομικά στοιχεία και κατακράτηση υγρασίας και διάβρωση σε μέταλλα πχ κάγκελα κ.α.)

 

Το Τολό ως περιοχή ενδείκνυται για κατασκευές μηδενική κατανάλωσης ή σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης μετά από επιλεγμένες παρεμβάσεις καθώς είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμες σε τέτοιες περιοχές μεσοκλίματος. Ιδιαίτερα με τον ξενοδοχειακό τομέα να επικρατεί και τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά να είναι αυξημένες κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστούν λύσεις με μικρά έξοδα όπως νυχτερινός δροσισμός κτιρίων, εγκαταστάσεις ηλιοθερμικών συστημάτων, σκίαση των νότιων όψεων το καλοκαίρι, θερμομόνωση των δομικών στοιχείων και υαλοπίνακες με αυξημένο συντελεστή ηλιακής διαπερατότητας (g) για να δέχονται περιοσσότερο φως το χειμώνα και μειωμένου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για να κρατούν το θερμικό κέρδος το χειμώνα και να περιορίζουν τις απώλειες καθώς και να θωρακίζουν την κατασκευή το καλοκαίρι. 

Το Τολό είναι μια ιδιανική περίπτωση όπου μια κατασκευή μπορεί να εξοικονομήσει αρκετές χιλιάδες ευρώ στη διάρκεια του έτους με απλές και ήπιες παρεμβάσεις ενώ με μεγαλου κόστους παρεμβάσεις μπορεί να φτάσει στο σημείο των μηδενικών ετήσιων εξόδων***. 

 

***Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης για τα οποία η αρχή 20-20-20 της Ε.Ε. θεσπίζει την ανάγκη για κτίρια 0-νικής (ή σχεδόν) κατανάλωσης το έτος 2020. 

 

 

Λάμπρος Καρούντζος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής στο Ν. Αργολίδας

 

Share on Myspace
You are here:   HomeΕπικαιροτηταΣυζητησηBlogΤολό, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός στην πράξη
| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.