Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιανουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 858
Εκτύπωση

heating house

 

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες που ρωτούν πως μπορούν να αυτονομηθούν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε μια πολυκατοικία. Για το λόγο αυτό παραθέτω το σχετικό πλαίσιο και τις τροποποιήσεις του εδώ:

  1. ΠΔ 420/1987 (ΦΕΚ 187Α/20-10-1987)
  2. Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ ), άρθρο 127 - Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 420/1987

Με βάση τα παραπάνω ο ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε πολυκατοικία μπορεί να αυτονομηθεί από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, με βάση περιορισμούς που αφορούν κυρίως σε ζητήματα:

  1. καλύτερης αποδοτικότητας με βάση τον ΚΕΝΑΚ του νέου συστήματος θέρμανσης που εγκαθιστά,
  2. του τρόπου εγκατάστασής του τοπικού συστήματος

Οι απαιτήσεις για την αποσύνδεση οριζόντιας ιδιοκτησίας ρυθμίζεται στο αρ. 1 του Ν. 4495/2017:

«Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής λαμβάνονται και οι αποφάσεις για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθετήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).
Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμονωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης»
 
Ενώ στο αρ. 2 σημείο 7 ρυθμίζεται:
«Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκατα στήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατάτα οριζόμενα στην παράγραφο 5»

 

Ιδιαίτερη προσοχή στην παρ. 2 σημείο 8 αρ. 127 του Ν. 4495/2017:

 «Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7, απαλλάσσεται από τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντήρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπορεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται.»

 

Ενώ για κάθε άλλη δαπάνη και συμμετοχή των αυτονομημένων διαμερισμάτων ρυθμίζονται θέματα στα άρθρα 3-5 και ιδιαίτερη αναφορά στο σημείο: 

«...με την αποσύνδεση δεν πρέπει να θίγεται η θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών»

Share on Myspace
You are here:   HomeΕπικαιροτηταΣυζητησηBlogΑυτονόμηση διαμερίσματος από σύστημα κνετρικής θέρμανσης
| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.