Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 01 Σεπτεμβρίου 2018 Εμφανίσεις: 1087
Εκτύπωση

Διαδικασία έναρξης τουριστικού καταλύματος, κολυμβητικής δεξαμενής και ΚΥΕ εντός τουριστικού καταλύματος

Νομοθετικό πλαίσιο

Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α 155)

 

Ξενοδοχεία

Η κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ Β 10), 19102/2016 (ΦΕΚ Β 3387) , 21654/2017 (ΦΕΚ Β 4242) και 17352/2018 (ΦΕΚ Β 4822) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Camping

Η κατάταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων - camping σε κατηγορίες αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 14129/2015 (ΦΕΚ Β 1476) , 7254/2017 (ΦΕΚ Β 1596) και 21662/2017 (ΦΕΚ Β 4242) αποφάσεων Υπουργού Τουρισμού

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Η κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12868/2018 (ΦΕΚ Β 3119) αποφάσης Υπουργού Τουρισμού

 

 

Διαδικασίες

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Εγχειρίδιο χρήσης οικονομικών φορέων (notifybusiness.gov.gr)

Ξενοδοχειακό επιμελητήριο (cert.grhotels.gr)

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 1569
Εκτύπωση

klark

Γενικά

Αφορά στην έναρξη της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας του χειριστή μηχανημάτων έργου 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, και 8ης ειδικότητας Β΄ ή Α' ομάδας, σχετική με τον χειρισμό και την απλή προληπτική συντήρηση, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των μηχανημάτων έργου.

Νομοθετικό πλαίσιο

 1. Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011)
 2. ΠΔ 113 (ΦΕΚ198/Α/2012)
 3. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) (ΦΕΚ 519/Β/2013) όπως τροποποιήθηκε με Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 71993/301/Φ113 (ΦΕΚ 1422/Β/2015)
 4. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 2287/Β/2013)
 5. Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ) (ΦΕΚ 1983/Β/2013)

Έντυπα

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Έντυπο άδειας Χειριστή Μηχανημάτων έργου

Κόστος

 1. Ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα. (Σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της αντίστοιχης Περιφέρειας).

Διαδικασία

Μεταβείτε στο diadikasies.gr

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 12 Μαρτίου 2017 Εμφανίσεις: 2607
Εκτύπωση

graph-industry

 

Επικαιροποίηση 01-12-2018

-

Επικαιροποίηση 23-1-2018

 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.61/5542/72/2018 - ΦΕΚ 62/Β/18-1-2018
 2. Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15 - ΦΕΚ 60Β/18-1-2018

 

Εργαλεία

laindustry

Εφαρμογή βιομηχανικών αδειών - Υπολιγισμών

 

laaepo

Εφαρμογή περιβαλλοντικής κατάταξης-όχλησης-μοριοδότησης-προδιαγραφών ΜΠΕ

 

Επικαιροποίηση 2017 (portal Διαδικασίες)

Σχετική Νομοθεσία

Τρόπος διεκπεραίωσης

 • Χειρόγραφα
 • Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΟΠΣΝΑ

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται

 • Παράβολο 200-5000 ευρώ (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης σε ότι αφορά α)την αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και β) την  ισχύ ή την αποθηκευτική ικανότητα - εαν πρόκειται για αποθήκη -  σύμφωνα με την ΚΥΑ 14684/914/Φ.15 (ΦΕΚ 3533Β/31-12-2012), κατατεθειμένο σε αριθμό λογαριασμού τράπεζας).
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου http://is.gd/2CZ1ht

Δικαιολογητικά

Α/ΑΑπαραίτητα ΔικαιολογητικάΚατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (Παραρτήματος Ι, απόφαση αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012) Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Παραστατικά εκπροσώπησης (για επιχειρήσεις και φορείς) Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αν δεν υπάρχουν ΠΠΔ Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Βεβαίωση χρήσης γης Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Μελέτη εγκατάστασης (σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/21.10.1922/ΦΕΚ 208 Α) Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Αρχιτεκτονικά διαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) για την περίπτωση της έκδοσης οικοδομικής άδειας Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Υπεύθυνη δήλωση κατά νόμου αρμόδιου μηχανικού εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική- βιοτεχνική χρήση αυτού, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Κανονισμός συνιδιοκτησίας, σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3741/1929 (ΦΕΚ α΄4) "Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ορόφους", εφόσον υπάρχει, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. Κατάθεση από τον αιτούντα
9 Μελέτη επικινδυνότητας στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVESO, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376Β) ΚΥΑ Κατάθεση από τον αιτούντα
10 Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση Β3(9) του ερωτηματολογίου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

ΑΒήματα διαδικασίαςΘεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτικήΕμπλεκόμενος ΑρμόδιοςΧρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης συνοδευόμενη από συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012,
2 Η Αδειοδοτούσα Αρχή με απαντητικό έγγραφο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 3 ημέρες
3 Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αδειοδοτούσα Αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
4 Η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει τις μελέτες κτλ στις συναρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου αυτές να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες γνώμες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις κτλ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, 10 ημέρες
5 Μετά από την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των δικαιολογητικών και τη συγκέντρωσή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων κτλ που δίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για τη χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την τυπική πληρότητά των δικαιολογητικών. Εάν η μονάδα είναι χαμηλής όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 6 και μετά. Εάν η μονάδα είναι μέσης όχλησης, ακολουθείται η διαδικασία από το βήμα 9 και μετά. Ν.3982/2011. Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
6 Εντός 15 ημερών από την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
7 Εντός 15 ημερών από την χορήγηση άδειας εγκατάστασης, η υπηρεσία διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
8 Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
9 Για τις μονάδες μέσης όχλησης, μετά τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προυπάρχει, και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος 15 ημέρες
10 Εφόσον διαπιστωθεί καταλληλότητα του χώρου και συμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών χορηγείται η άδεια εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος
11 Εφόσον διαπιστωθεί ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των επικρατουσών στην περιοχή συνθηκών, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως για τις διαπιστώσεις αυτές, και τίθεται προθεσμία για άρση των παρεκκλίσεων όπου είναι εφικτή. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα για άδειας εγκατάστασης. Ν.3982/2011, Απόφαση οικ. 483/35/φ.15/2012, Αρμόδιος Υπάλληλος

 

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2018 Εμφανίσεις: 1545
Εκτύπωση

food store

Γενικό πλαίσιο

Γρήγορα link:

 1. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017  (ΦΕΚ 2161/Β`/23.6.2017) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις
 2. Υ.Α. οικ. 16228/2017  (ΦΕΚ 1723/Β`/18.5.2017) Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
 3. ELINYAE (Νομοθετικό πλαίσιο ΚΥΕ)


  Γενικά για το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ιούνιος 2017):

 1. Για την ίδρυση του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία .
 2. Την αίτηση υποβάλλει είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Στην αίτηση του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής.
 3. Στην ανωτέρω αίτηση δηλώνεται επίσης το είδος του καταστήματος, ήτοι η κατηγορία στην οποία εντάσσεται, υποκατηγορία, αν υπάρχει, και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα αναγράφεται και ο κωδικός ΚΑΔ (τετραψήφια ή οκταψήφια κατηγορία) σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4442/2016 και του παραρτήματος Β της παρούσας. Στην αίτηση περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή -οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.
 4. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, με την αίτηση συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Ελλείψει κανονισμού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση.
 5. Η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ Υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες χρήσεις γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι οποίες έχουν ημερομηνία δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Εάν η υπηρεσία του Δήμου απευθύνεται στην Υπηρεσία Δόμησης προκειμένου να αποφανθεί επί των χρήσεων γης, η τελευταία θα πρέπει να αποφαίνεται με τρόπο σαφή επ' αυτών και να καταλήγει στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία και να μην περιορίζεται μόνο σε αναφορά της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του επόμενου άρθρου. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 7. Στην περίπτωση που η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου ή το ίδιο το ακίνητο , το αίτημα διαβιβάζεται από την Υπηρεσία του Δήμου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εντός δεκαπέντε (15) ημερών οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα εάν επιτρέπεται ή όχι η συγκεκριμένη χρήση ή εάν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΟΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο υπολογίζεται από την έγγραφη απάντηση ή τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΟΑ ή από την παρέλευση της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο προθεσμίας.
 8. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) η ως άνω διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Διαδικασία γνωστοποίησης

 1. Για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα (παράρτημα 1 της γνωστοποίησης). Μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ δεν θα απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος 1 της γνωστοποίησης.
 2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και μετά την θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των καταστημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.
 3. Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, η Αρχή που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση προβαίνει επιτόπου σε επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπροσωπίας του γνωστοποιούντος προσώπου μέσω του δελτίου ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του . Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 4. Τη γνωστοποίηση μπορεί να υποβάλει και εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.
 5. Στην περίπτωση που η λειτουργία γνωστοποιείται από νομικό πρόσωπο, ο Δήμος ή το ΚΕΠ αυτεπάγγελτα, μέσω διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, θα αναζητάει τα αναγκαία στοιχεία του νομικού προσώπου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που τη γνωστοποίηση υποβάλει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να επιδεικνύει σχετική εξουσιοδότηση από τα αρμόδια όργανα ή πρόσωπα του νομικού προσώπου με γνήσιο της υπογραφής.
 6. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Ο Δήμος ή το ΚΕΠ παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφους τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.
 7. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του δια-κανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Ο Δήμος προβαίνει αυτεπάγγελτα στην επα-λήθευση της ανωτέρω προϋπόθεσης κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. Εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε ΚΕΠ, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο ή ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή διακανονισμού.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστο-ποίησης η γνωστοποίηση λαμβάνει αύξοντα μοναδικό αριθμό και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αποδεικτικό υποβολής.
 9. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και δεν διαθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 2. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών εφαρμόζονται οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 14.
 10. Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία. Η υπέρβαση της προθεσμίας συνεπάγεται πειθαρχική κύρωση του υπαλλήλου. Εάν η γνωστοποίηση υποβληθεί στο ΚΕΠ, το ΚΕΠ αποστέλλει στο Δήμο και ο Δήμος κοινοποιεί κατά τα ως άνω.
 11. Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30% ανά
  εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνω στοποίηση ή μεταβολή της σύμφωνα με την παρούσα, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας. Η επιλογή των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη ή αξιολόγηση κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος στην οποία έχει προβεί προηγουμένως η Αρχή δυνάμει των υποβαλλόμενων γνωστοποιήσεων με κριτήρια ρίσκου έτσι ώστε να ελέγχονται πρωτίστως οι δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και κατ' αναλογία οι δραστηριότητες μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Τήρηση αρχείου στην Επιχείρηση

 1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
 2. Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
 3. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυ-πώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
 4. Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.
 5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του παρόντος άρθρου ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας
 6. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
 7. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
 8. Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
 9. Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
 10. Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται. ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.
 11. Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.
 12. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο - κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.
 13. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

 

 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Μελετητικό έργο
Δημοσιεύτηκε στις 27 Ιανουαρίου 2012 Εμφανίσεις: 4128
Εκτύπωση

Αδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

borehole

Διαδικασία υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων

Σύμφωνα με την   ΚΥΑ 146896/2014 “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις” (ΦΕΚ2878Β/2014-Διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 3142Β/2014)” όπως τροποποιήθηκε από την  ΚΥΑ101123/2015, την  ΚΥΑ170766-2016 (άρθρο 4) και την  ΚΥΑ140424/2017 οι αιτήσεις για άδεια χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία που κατατίθενται από τις 16-1-2014 μέχρι και 13-3-2017 συνοδεύονται από αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..

Από 14-3-2017 και μετά η κατάθεση φακέλου για άδεια χρήσης νερού γίνεται χωρίς να συνοδεύεται από αίτηση καταχώρησης στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή/και  άδειας χρήσης νερού ισχύουν τα εξής :

1. Αιτήσεις για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Όσοι καταθέτουν από την 1-1-2015 και μετά αίτηση για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας  οφείλουν να προσκομίσουν στην αδειοδοτούσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, Επτανήσου 35, Ερμούπολη 841 00 Σύρος)   παραστατικό εξόφλησης για παράβολο 100 € (ευρώ) υπέρ του Δημοσίου που εκδίδεται από την Δ.Ο.Υ. για εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. του σημείου υδροληψίας που αποδίδεται σε ειδικό λογαρισαμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του Ν. 3889/2010 (Α΄ 182).

 2. Αιτήσεις για άδεια χρήσης νερού

Όσοι καταθέτουν  μέχρι 30-9-2015 αίτηση για άδεια χρήσης νερού δεν χρειάζεται να καταβάλλουν πρόστιμο.

Για κατάθεση αίτησης από 1-10-2015 και μετά τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

 • από 1-10-2015 έως και 31-10-2015 πρόστιμο 50€,
 • από 1-11-2015 έως και 30-11-2015 πρόστιμο 100€ και
 • από 1-12-2015 έως και 13-3-2017  πρόστιμο 150 €
 • από 14-3-2017 τα πρόστιμα διαφοροποιούνται από 150 € έως και 5.000 € ανάλογα την περίπτωση  (σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017) .

Για τις αιτήσεις άδειας χρήσης νερού που κατατίθενται από 14-3-2017 και μετά για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης  εκτός από την καταβολή προστίμου είναι απαραίτητα και  αποδεικτικά παλαιότητας της υδροληψίας (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 της ΚΥΑ146896/2014 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 140424/2017) .

Το πρόστιμο καταβάλλεται  με την αιτιολογία «Εκπρόθεσμη Αίτηση  ΕΜΣΥ» μόνο για ανενεργά σημεία υδροληψίας  ή «Εκπρόθεσμη Αίτηση Χρήσης Νερού» ή «Εκπρόθεσμες Αιτήσεις  ΕΜΣΥ και Χρήσης Νερού» :

 • Στη Δημόσια Οικονομική Εφορία ( Δ.Ο.Υ.), στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517

 

Για δεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια αλλά και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας, εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνά τα 500κ.μ. δεν απατείται άδεια χρήσης ύδατος. (άρθρο 1.ιβ, της ΚΥΑ 146896/2014).

 

Δικαιολογητικά (Ενδεικτικά 2015)

>Αίτηση του αιτούντος ή Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή η οποία δίδεται από την υπηρεσία και στην οποία αναγραφονται τα στοιχεία του αιτούντος η περιγραφή: "Υποβολή φακέλου για εξέταση υφιστάμενου δικαιώματος χρήσης νερού που βρίσκεται στη θέση ................ (τοπωνύμιο,τοπική ή δημοτική κοινότητα, δημοτική ενότητα, δήμου, περιφερειακή ενότητα" και αναφορά των συνημμένων δικαιολογητικών.

Τυποποιημένη δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) με τα αληθή και ακριβή υποβληθέντα στοιχεία και αποδοχή των περιορισμών, προϋποθέσεων και ελέγχων της κείμενης νομοθεσίας για τη χορήγηση της παραπάνω αδείας (όπως φαίνεται στο παράρτημα ΙΙ της αρ. οικ. 15059).

Αποδεικτικό ύπαρξης της υδροληψίας προ της 20-12-2005 (πχ αντίγραφο παλαιάς άδειας χρήσης νερού ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης ή βεβαίωση ΙΓΜΕ ή βεβαίωση υπηρεσιών Δήμων κλπ)

Περιβαλλοντική έκθεση (όπως όρίζεται στον Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/1990) για αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια με χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού κάτω των 50.000κ.μ/έτος (όπως ορίζεται από την Εγκύκλιο με αρ.πρωτ. 1958/13-1-2012) ή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις λοιπές κατηγορίες σύμφωνα με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες με την προηγούμενη εγκύκλιο. Σημειώνεται πως μέχρι την δημοσιοποίηση των Πρότυπων περιβαλλοντικών εντύπων όπως ορίζει ο ν.4014 / 2011 (ΦΕΚ 249Α / 25-11-2011) ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τα δικαιολογητικά όπως παλαιότερα. Επίσης η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας για τη χρήση νερού.

Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλη πράξη (πχ αντίγραφο νόμιμου τίτλου ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή έγγραφο δημόσιας αρχής ΟΣΔΕ-ΟΚΧΕ ή έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση κλπ)

Χάρτης κλίμακας 1:5000 ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς αγροτεμαχίων ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της υδροληψίας (x,y,z) κατά ΕΓΣΑ 87 καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200μ από τη θέση της υδροληψίας σε ΔΥΟ (2) αντίγραφα.

Χημική ή/και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια για την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού για τη συγκεκριμένη χρήση (ύδρευσης/άρδευσης)

Συμπληρωματικά σε περίπτωση υδροληψίας για υδροδότηση κτίσματος η βεβαίωση νομιμότητας του κτίσματος από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία και η βεβαίωση υπηρεσίας (πχ ΔΕΥΑΝ,ΔΕΥΑΡ) για τη μη δυνατή σύνδεση του κτίσματος με το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής.

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ. 150977 του ΥΠΕΚΑ δεν απαιτείται κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών η σύμπραξη ή συμετοχή κατόχου ειδικού πτυχίου (πχ μελετητικού ή οποιουδήποτε άλλου) και ο ενδιαφερόμενος έχει την ευχέρεια να συμβουλευτεί όποιον κρίνει κατάλληλο.

Δείτε επίσης διευκρινήσεις:
Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄)

 

Περιβαλλοντικά - Κατάταξη έργων σε ομάδες και υποομάδες

Σύμφωνα με την Απόφαση με αρ Αρ. Πρωτ.: 1958, 13.01.2012.

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας Υποκατηγορία Α1 Υποκατηγορία Α2 Κατηγορία Β Παρατηρήσεις
Ομάδα 2 - 6 Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρογεωτρήσεις») Ποσότητα νερού προς απόληψη (V) > 5.000.00 m3/έτος α) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 100.000 m3/έτος, εάν η υδρογεώτρηση:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως απόστασης από τη θάλασσα
β) 5.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) 100.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος, και:
i) Ευρίσκεται εκτός των ορίων υγροτοπικών εκτάσεων και
ii) Απέχει από όρια λιμνών περισσότερο των 1.000m και
iii) Απέχει από τη
θάλασσα περισσότερο των 1.000m ασχέτως υψομέτρου της, ή ευρίσκεται σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των +300m ασχέτως
απόστασης από τη θάλασσα
β) 50.000 m3/έτος ≥ V >
25.000 m3/έτος, εάν οποιαδήποτε από τις
ως άνω προϋποθέσεις δεν ισχύει
α) Η απόσταση από τη θάλασσα ή τα όρια λίμνης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παρούσας, βάσει του πλέον πρόσφατου χάρτη ΓΥΣ ή ισοδύναμου.
β)Ως υγροτοπικές εκτάσεις, για το σκοπό της κατάταξης υδρογεωτρήσεων, θεωρούνται οι περιοχές που έχουν καθορισθεί από κανονιστικές διατάξεις ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή Προστασίας της Φύσης, και επιπλέον εμπεριέχουν εκτάσεις υγροτοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις ή σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.
γ) Σε περίπτωση που το έργο αποτελείται από ομάδα υδρογεωτρήσεων, τα κριτήρια που αφορούν τη θέση
αυτών εν σχέσει με τη θάλασσα, λίμνες και υγροτοπικές εκτάσεις εφαρμόζονται για έκαστη υδρογεώτρηση, ενώ ως V θεωρείται η ποσότητα που λαμβάνεται από το σύνολο των υδρογεωτρήσεων.
δ) Σε περίπτωση υδρογεώτρησης υποκατηγορίας Α2 ή κατηγορίας Β που ευρίσκεται εντός περιοχής με
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, το οποίο περιλαμβάνει και προβλέψεις για τα ύδατα των υπόγειων υδροφορέων, η υδρογεώτρηση εξαιρείται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ο έλεγχος για το κατά πόσον η υδρογεώτρηση εμπίπτει στο πεδίο εγαρμογής του Σχεδίου     ιαχείρισης και είναι συμβατή με τις προβλέψεις του διενεργείται από την οικεία     Δ/νση Υδάτων.
ε) Δεν θεωρούνται ως υδρογεωτρήσεις για το σκοπό της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων:
i) Οι γεωτρήσεις που ανορύσσονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση έργων εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.
ii) Οι ερευνητικές υδρογεωτρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούνται από ή για λογαριασμό δημόσιου φορέα που
εκ του νόμου έχει δικαίωμα διεξαγωγής υδρογεωλογικών ερευνών, ή για τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών στην περιοχή υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων άλλου είδους από το παρόν (πχ οδοί, φράγματα, μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες κλπ). Σε περίπτωση που ανορυχθείσα ερευνητική υδρογεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση κάποιας χρήσης νερού, κατατάσσεται βάσει των κριτηρίων της παρούσας, και αδειοδοτείται
περιβαλλοντικάως προς τυχόν υπολειπόμενες κατασκευαστικές εργασίες και τη λειτουργία της.
 

Σελίδα 1 από 2

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
You are here:   HomeΜελετεςΜελετητικό έργο
| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.