Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012 Εμφανίσεις: 1424
Εκτύπωση

Συχνά ακούω για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Δήμους και Περιφέρειες. Με λύπη μου βλέπω την τοπική κοινωνία να ενδιαφέρεται για το τελικό στάδιο στη διαχείριση των απορριμμάτων ακόμη και τώρα μετά από τόσες προσπάθειες ενημέρωσης αλλά και τόσες ώρες κόπου και παραγόμενου έργου μελετητών, γραφείων, τεχνικών υπηρεσιών κλπ.

Το πρόβλημα κατ εμέ βρίσκεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει σαφής εικόνα ως προς βασικές μεταβλητές στο σχεδιασμό και την μοντελοποίηση της γραμμής "κάδος απορριμμάτων" - "τελική διάθεση". Τέτοιες μεταβλητές αρχικού σχεδιασμού είναι προφανώς :

Διαβάστε περισσότερα: Το πρόβλημα των απορριμμάτων
 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουλίου 2012 Εμφανίσεις: 1469
Εκτύπωση

 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την παρουσίαση είναι ουσιαστικά η κατανόηση αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού πως η βιώσιμη διαχείριση των α.σ.α. δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πρόβλημα στο οποίο αναζητούμε λύση εφόσον εμφανιστεί αλλά πριν την εμφάνισή του και την διόγκωσή του όπως άλλωστε επιβάλλουν και οι αρχές πρόληψης και ελαχιστοποίησης των Ε.Ε. οδηγιών. 

Συγκριτικά αν και το κόστος διαχείρισης και τελικής διάθεση είναι συγκριτικά μεγαλύτερο του κόστους συλλογής και μεταφοράς, ανάλογα βέβαια και με την εφαρμοζόμενη τεχνική διαχείρισης, το κόστος συλλογής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς των α.σ.α. δεν πρέπει να παραγνωρίζεται κατά τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και είναι βεβαίως ένα υπολογίσιμο μέγεθος ως προς το συνολικό κόστος. Επίσης πρακτικά όσο το κόστος συλλογής και μεταφοράς ελαχιστοποιείται (πχ περιπτώσεις συλλογής συμμείκτων έναντι της συλλογής ανά ρεύμα) τόσο αυξημένο είναι το κόστος στη μέθοδο διαχείρισης ή ενδεχομένως επιβαρύνει το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων κατά την τεχνική διαχείρισης (πχ ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας).  

Επομένως κρίνεται αναγκαία η εύρεση μιας μέσης λύσης η οποία περιορίζει το κόστος συλλογής και μεταφοράς και δεν επιβαρύνει την μέθοδο διαχείρισης των α.σ.α.

 Ως προς τη συλλογή των α.σ.α. είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε πως μπορούμε μόνο να εκτιμήσουμε και όχι να ποσοτικοποιήσουμε επακριβώς το μέγεθος των α.σ.α. ως προς το συνολικό όγκο τους και πολύ περισσότερο ανά ρεύμα αυτών. Στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από μετρήσιμες τιμές στο παρελθόν αποτελούν την πρώτη εκτίμηση των μεγεθών αυτών ενώ υπολογιστικές προσεγγίσεις μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη φάση σχεδιασμού ώστε αυτή η εικόνα να είναι αντιπροσωπευτική με μικρές αποκλίσεις.

 Η γεωχωρική πληροφορία και η ανάλυση με βάση αυτές τις πληροφορίες αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει άμεση σχέση όχι μόνο με την ποσότητα κατά τη φάση συλλογής των α.σ.α. αλλά και με την μεταφορά αυτών υπό την ευθύνη φορέων διαχείρισης και τοπικών φορέων.

Διαβάστε περισσότερα: Η γεωχωρική πληροφορία και ανάλυση στη διαχείριση Α.Σ.Α.
 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 Εμφανίσεις: 1993
Εκτύπωση

Η ανάλυση και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων ακολουθούσε μέχρι σήμερα την μέθοδο των δεικτών, χωρίς όμως πολλές φορές να γίνεται ποσοτικοποίηση αυτών των επιπτώσεων.

Η δημοσίευση ελεύθερα στο διαδίκτυο γεωχωρικών δεδομένων (πχ geodata, δράσεις του ΕΜΠ, δίκτυο e-ΠΕΡ κλπ) ουσιαστικά συμβάλουν σε μια συνολικότερη εικόνα στην εκτίμηση των επιπτώσεων από ένα έργο ή μια υπό ανάπτυξη δραστηριότητα.

Εφόσον ακολουθήσει και η δημοσίευση των ειδικών πλαισίων ανά τομέα (πχ τουρισμός κλπ) ως γεωχωρικά δεδομένα μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για χωρικές αναλύσεις στις παραπάνω εκτιμήσεις.

Διαβάστε περισσότερα: Η γεωχωρική ανάλυση στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 04 Απριλίου 2012 Εμφανίσεις: 2684
Εκτύπωση

Το 2010 καθιερώθηκε ο Κανονισμός ΕΝεργειακής Απόδοσης Κτηρίων ή αλλιώς ΚΕΝΑΚ. Ενημέρωση για τον νέο κανονισμό μπορεί να βρεθεί στην επίσημη σελίδα του ΥΠΕΚΑ ΕΔΩ.

energy-house

Η διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης σύμφωνης με τον νέο κανονισμό ήταν επίπονη και χρονοβόρα, τουλάχιστον στην αρχή, και οι περισσότεροι μηχανικοί είτε σπαταλούσαν αρκετό από το χρόνο τους, το οποίο όπως ήταν φυσικό αύξανε το κόστος μιας τέτοιας μελέτης είτε κατέφυγαν στην λύση εμπορικών λογισμικών το οποίο επίσης αύξησε το κόστος που κλήθηκαν να καλύψουν οι ιδιώτες κάτοχοι ακινήτων. Σε συνέχεια των παραπάνω οι νέοι συνάδελφοι, στην κατηγορία των οποίων βρίσκεται και ο συγγραφέας αυτού του μικρού ιστολογίου, αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα στην εκπόνηση αυτών των μελετών σε μία δύσκολη συγκυρία.

Διαβάστε περισσότερα: La-kenak - Ανοιχτού κώδικα λογισμικό για εκπόνηση ενεργειακών μελετών
 
Γράφτηκε από τον/την Λάμπρος Κατηγορία: Blogroll
Δημοσιεύτηκε στις 01 Δεκεμβρίου 2011 Εμφανίσεις: 1374
Εκτύπωση

Σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τις γεωτρήσεις καθώς και την διαδικασία που ακολουθείται παρατηρείται το φαινόμενο εξαιτίας του μεγάλου όγκου οι διαδικασίες αυτές να καθυστερούν και να απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερος χρόνος για την καταγραφή αλλά και ανάλυση των υφισταμένων γεωτρήσεων.

Παραθέτω παρακάτω διαθέσιμο λογισμικό το οποίο υλοποιήθηκε από το ΕΜΠ και διανέμεται ελεύθερα μέσω της ιστοσελίδας της "Εθνικής τράπεζας Υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας". Το λογισμικό αυτό θα μπορούσε υπό συνθήκες να χρησιμοποιηθει από τους φορείς για την συλλογή των δεδομένων αλλά και την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων. Το λογισμικό έχει την ονομασία "Boreholeinfo" και κατά τα λεγόμενα στην ανωτέρω ιστοσελίδα:

boreholeinfo

Το λογισμικό BoreholeInfo υποστηρίζει την εισαγωγή, διαχείριση και οπτικοποίηση υδρογεωλογικών δεδομένων που αφορούν γενικά στοιχεία γεωτρήσεων, στοιχεία γεωλογικών τομών, αντλήσεις, πιεζομετρία και ποιότητα υπόγειων υδάτων.

 

Σελίδα 3 από 6

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 Επόμενο > Τέλος >>
You are here:   HomeΕπικαιροτηταΣυζητησηBlog
| + - | RTL - LTR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.