Κέντρο βοήθειας

Όροι χρήσης/GPDR

Γενικά

Το παρόν λογισμικό χρησιμοποιείται ως δοκιμή έως να καταλήξει σε μια λειτουργική λύση. Δεν χρεώνεται και δεν παρέχεται για σύνδεση.
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό συμφωνείτε απολύτως με τους όρους χρήσης του και την πολιτική προσωπικών δεδομένων οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω ή σε όλη τη βοήθεια. 


Ο Κανονισμός GDPR

Κάθε εταιρία που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με το νέο κανονισμό της Ευρωπαικής ένωσης GDPR (EU General Data Protection Regulation), επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του ενώ αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

 • Επισκέπτης
  Πριν από τη σύνδεση/εγγραφή δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης του χρήστη παρά μόνο ελέγχεται αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος ή όχι. Δεν αποθηκεύεται κανένα δεδομένο στην ιστοσελίδα καθώς εκεί που δίνεται η δυνατότητα προσθήκης στοιχείων δεν αποθηκεύονται (χρήση javascript τοπικά στον browser του χρήστη).

Δικαίωμα στην πρόσβαση-διόρθωση. Δικαίωμα στο χρήστη να αντιταχθεί ή να υπαναχωρήσει. Δικαίωμα διαγραφής.

 • Αυτή τη στιγμή δεν προστίθενται δεδομένα στο λογισμικό καθώς δεν χρησιμοποιείται για σύνδεση ή εγγραφή. 

Σχεδίαση με προτεραιότητα στην ασφάλεια

Οι εφαρμογές που δημιουργούνται σχεδιάζονται με κύριο μέλημα την ανωνυμία του χρήστη με όσο το δυνατό λιγότερα ζητούμενα στοιχεία αν όχι μόνο του τριπτύχου username/password/mail. Δεδομένα δεν μεταπωλούνται, δεν μοιράζονται και δεν εξάγονται σε άλλα μέσα ή σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε.

Η σχεδίαση γίνεται με προτεραιότητα:
 • Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
 • Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση.
 • Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling).
 • Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data).
 • Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ' απαίτηση (μετά από επικοινωνία χωρίς καθυστέρηση).
 • Εφαρμογής της αρχής «τόσα δεδομένα όσα είναι απαραίτητα.

Οργανωτικά μέτρα που τηρούνται - Ασφάλεια

 • Χρησιμοποιούνται οι τελευταίες εκδόσεις των λογισμικών
 • Χρησιμοποιείται κάθε ορθή πρακτική.
 • O web server είναι εφοδιασμένος με λογισμικό antivirus και antimalware.

Χρήσιμα

Πολιτική χρήσης Cookies

(Δεν χρησιμοποιειται συνδεση. Μονο ενδεικτικα). Χρησιμοποιούνται μόνο τα απαραίτητα cookies (πχ έλεγχος σύνδεσης) για την ορθή λειτουργία της σελίδας και την ασφάλεια του λογισμικού.

Αποποίηση ευθυνών

Το λογισμικό παράγει αποτελέσματα τα οποία έχουν ελεγχθεί σε διάφορα στάδια (διάφορες περιπτώσεις) για την ορθότητά τους. Όμως καθώς:

 • Κάθε περίπτωση κτιρίου και γενικά κάθε έργο/εργασία είναι μοναδική περίπτωση.
 • Η νομοθεσία δίνει πολλές φορές διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης αφήνοντας το μηχανικό να επιλέξει ποιος τρόπος είναι ο πλέον κατάλληλος. Σε άλλα είδη μελετών τα αποτελέσματα διαφέρουν ανά περίπτωση.
 • Τα αποτελέσματα εξαρτώνται αποκλειστικά από τα δεδομένα εισόδου (input) όπως πχ οι διαστάσεις της κατασκευής κ.α.
 • Το λογισμικό δεν εκτελεί ενεργειακή κατάταξη, ούτε εκδίδει πιστοποιητικά/εγκρίσεις/αποφάσεις και τα δεδομένα θα πρέπει πριν χρησιμοποιηθούν να εισάγονται στα κατάλληλα λογισμικά (πχ κατάταξης ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) και να ελέγχονται.
 • Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εμφανιστούν τα αποτελέσματα, αρκετές μεθοδολογίες κοινά αποδεκτές οι οποίες δεν μπορούν να παρουσιαστούν όλες για την αντιμετώπιση ενός μόνο προβλήματος.Το λογισμικό δίνει ένα γενικό κανόνα ως μεθοδολογία
 • Το λογισμικό μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή εάν όμως διακοπεί εφόσον ο χρήστης έχει πληρώσει την μελέτη θα του δοθεί η δυνατότητα να εξάγει τα στοιχεία που έχει προσθέσει σε περίοδο που θα καθοριστεί πριν τη διακοπή.

Ο δημιουργός και ο διαχειριστής δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ορθότητα των αποτελεσμάτων, για τυχόν λάθη του λογισμικού, παρερμηνείες, αποτελέσματα που οδήγησαν σε λάθη, παραλείψεις ή άλλες καταστάσεις απρόβλεπτες που δημιούργησαν ανωμαλίες. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός χρήστης είναι ο υπεύθυνος για τα αποτελέσματα που χρησιμοποιεί.

e-promaxos

e-promaxos - Technical calculations software


Το παρόν λογισμικό παρέχεται χωρίς υποστήριξη. Ο δημιουργός δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις κλπ τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη ορθή παραγωγή δεδομένων εξόδου από το λογισμικό. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τα αποτελέσματα και να τα διασταυρώνουν.

Cloud
Η πρόσβαση πραγματοποιείται από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο και από οποιαδήποτε συσκευή. Επίσης εκμηδενίζονται σφάλματα από πτώσεις τάσης, κλοπές υπολογιστών, συσκευών αποθήκευσης κ.λπ.

OS Independent
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε υπολογιστή με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα αρκεί να έχει πρόσβαση στο internet και ένα σύγχρονο browser.

Responsive
Είτε από υπολογιστή, είτε από tablet είτε από κινητό μπορείτε να εργαστείτε στο λογισμικό. Οι πίνακες μειώνονται, οι σελίδες εμφανίζονται κατακόρυφα και κάθε δυνατότητα που ήταν διαθέσιμη τη στιγμή της δημιουργίας εφαρμόστηκε ώστε το λογισμικό να είναι παραγωγικό ακόμα και σε κινητό. Προφανώς η καλύτερη λύση είναι η χρήση desktop και μιας οθόνης με ανάλυση 1920x1080 αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό.

Πολυσυνεργασία
Η χρήση cloud λύσεων μας επιτρέπει να εργαζόμαστε πολλοί ταυτόχρονα σε ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, το server. Πρόσβαση στο server παρέχεται από το domain. Έτσι 2 χρήστες μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα στον ίδιο υπολογισμό.

Γρήγορο
Ο υπολογιστικός πυρήνας τους λογισμικού είναι γρήγορος όσο ο κεντρικός server. Ακόμα και ένας χρήστης με παλαιότερο υπολογιστή εκμεταλλεύεται αυτή την υπολογιστική ισχύ χωρίς να έχει προβλήματα. Δεν έχει λοιπόν υπολογιστικές απαιτήσεις ως προς το χρήστη.

Ασφαλές
Χρησιμοποιείται κάθε διαθέσιμη τεχνολογία για περιορισμό απειλών και μείωση των ευπαθειών.

Libraries

Κώδικας λογισμικού

Εκτός από τους δικούς μας υπολογισμούς χρησιμοποιήσαμε επίσης ελεύθερες βιβλιοθήκες οι οποίες δατίθενται στο github δωρεάν.


Κώδικας βιβλιοθήκων

Οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται έχουν άδειες οι οποίες είναι γενικά λιγότερο περιοριστικές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ελεύθερα αλλά και εμπορικά λογισμικά. Αναφέρονται στη βοήθεια αυτές που χρησιμοποιήθηκαν, η άδειά τους, καθώς και ο σύνδεσμος όπου βρίσκονται διαθέσιμες ώστε να τις κατεβάσετε. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται χωρίς αλλαγές όπως δίνονται από τους δημιουργούς και δίνεται η άδειά τους.

Μερικές από τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται είναι:

 1. Η three.js για τις τρισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις
 2. H two.js για δισδιάστατες γραφικές αναπαραστάσεις
 3. H chart.js για γραφήματα δεδομένων
 4. Η adminlte ως γραφικό περιβάλλον
 5. To bootstrap ως css γραφικό περιβάλλον
 6. Η datatables ως βιβλιοθήκη εμφάνισης πινάκων
Δείτε τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται και τις άδειές τους στον πίνακα παρακάτω. Αντίγραφο των αδειών στο σύνδεσμο κάθε βιβλιοθήκης.


Hit the button to see libraries/links to them/lisences. All dependancy libraries are used unchanged as they are given in github. Links in every library. Links to most common lisences:

Apache License
BSD License 2
BSD Lisence 3
BSD Lisence 4
ISC Lisence
MIT Lisence
ISC Lisence
CC By 4.0 Lisence