Βιβλιοθήκη συνθηκών λειτουργίας

Ωράριο λειτουργίας

# Κατηγορία Χρήση ζώνης Ώρες λειτ. (h) Ημέρες λειτ. (d) Μήνες λειτ. (m)

Θερμοκρασία - Σχετική υγρασία

# Κατηγορία Χρήση ζώνης θ,i,h (oC) θ,i,c (oC) X,i,h (oC) X,i,c (oC)

Απαιτούμενος νωπός αέρας

# Κατηγορία Χρήση ζώνης Άτομα / 100 m2 Νωπός αέρας (m3 / h / person) Νωπός αέρας (m3 / h / m2)

Στάθμες φωτισμού

# Κατηγορία Χρήση ζώνης Ισχύς Κ.Α. (KW) Στάθμη φωτισμού (lx) Επίπεδο αναφοράς μέτρησης (m) Δείκτης θάμβωσης UGR Ομοιομορφία φωτισμού Uo (min/μέση τιμή)

Χρήστες

# Κατηγορία Χρήση ζώνης Θερμική ισχύς ανά άτομο (W/άτομο) Θερμική ισχύς ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας (W/m2) Μέσος συντελεστής παρουσίας

Εξοπλισμός

# Κατηγορία Χρήση ζώνης Ισχύς εξοπλισμού (W/m2) Μέσος συντελεστής ετεροχρονισμού Ετεροχρον ισχύς εξοπλισμού (W/m2) Μέσος συντελεστής λειτουργίας

Ζεστό νερό χρήσης

# Κατηγορία Χρήση ζώνης ΖΝΧ Τρόπος υπολογισμού* ΖΝΧ (lt/άτομο/ημέρα) ΖΝΧ (lt/m2/ημέρα) ΖΝΧ (m3/κλίνη/έτος) ΖΝΧ (m3/m2/έτος)

Πίνακας 2.4.α Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού (W/m2) κτιρίου αναφοράς ανάλογα της στάθμης φωτισμού για τον υπολογισμό της ενεργειακής του απόδοσης.

# Ζώνη τεχνητού φωτισμού / Στάθμη φωτισμού (lx) Ισχύς για κτίριο αναφοράς (W/m2) Ισχύς για ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (W/m2)

ΚΥΑ 14826-2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1

# Κατηγορία χώρου Χώρος Lux

Πίνακας 2.5 Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασίες 45οC) ανά χρήση κτιρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας (Ξενοδοχεία - Κατάταξη).

# Κατηγορία ξενοδοχείου lt/άτομο/ημέρα lt/m2/ημέρα m3/κλίνη/έτος m3/m2/έτος

Πίνακας 2.5 Τυπική κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (σε θερμοκρασίες 45οC) ανά χρήση κτιρίου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας (Νοσοκομεία-Κλινικές).

# Κατηγορία lt/άτομο/ημέρα lt/m2/ημέρα m3/κλίνη/έτος m3/m2/έτος