Βιβλιοθήκη δομικών υλικών

Πίνακας 2 - ΤΟΤΕΕ-20701-2: Δομικά υλικά (τυπικές τιμές)


Ονομασία Κατηγορία Υποκατηγορία ρ λ cp μ (ξηρό) μ (υγρό)
Ονομασία Κατηγορία Υποκατηγορία ρ λ cp μ (ξηρό) μ (υγρό)